survivor 35 手动海水淡化器

Sur vivor35是一款实用型净水器,仅重3千克,无需用电,适用于任何船舰,每小时出水量为4.5升,获得美国海岸警卫队的认证。它被广泛运用于救生筏、飞机和帆船,美国及国际军事组织,以及世界各地的航海家和探险家们都是它的忠实用户。

保修声明

商品编号: 8013433

技术参数

平均脱盐率           98.4% (最低95.3% )
出水量 (L)           4.5 l/h (± 15%)
尺寸 (cm)           56 x 9 x 4
重量 (kg)           3.2
技术           反渗透膜

概要速览

  • 有效去除盐分
  • 适合7-10小团队使用
  • 适用于清澈的水源
  • 不适合日常使用